Polityka prywatno艣ci 鈥濳IS List鈥

1. Administratorem Danych Osobowych i Operatorem Serwisu kislist.com jest Magdalena Knappe prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 KIS List Magdalena Knappe z siedzib膮 w Warszawie 03-294 ul. Zielone Zacisze 1/254, NIP: 1132226658, REGON: 141253045, w艂a艣cicielka marki 鈥濳IS List鈥 i serwisu 鈥濳IS List鈥, prowadzonego pod adresem kislist.com Kontakt z Administratorem mo偶liwy jest poprzez adres e-mail info@kislist.com lub poprzez wys艂anie korespondencji na adres siedziby ul. Zielone Zacisze 1/254, 03-294 Warszawa.

2. 鈥濳IS List鈥 dba o bezpiecze艅stwo danych osobowych U偶ytkownik贸w Serwisu oraz os贸b odwiedzaj膮cych strony internetowe prowadzone przez 鈥濳IS List鈥. Ryzyka, jakie wi膮偶膮 si臋 z poszczeg贸lnymi procesami przetwarzania danych, zosta艂y przez 鈥濳IS List鈥 przeanalizowane, a nast臋pnie wdro偶ono odpowiednie 艣rodki bezpiecze艅stwa i ochrony danych osobowych. Stan infrastruktury technicznej jest na bie偶膮co monitorowany, a procedury rewidowane i zmieniane stosownie do potrzeb. W razie jakichkolwiek pyta艅 dotycz膮cych danych osobowych, prosz臋 kontaktowa膰 si臋 z KIS List na adres: info@kislist.com

3. 鈥濳IS List鈥 nie powo艂a艂o inspektora danych osobowych.

4. W zale偶no艣ci od celu, 鈥濳IS List鈥 mo偶e przetwarza膰 nast臋puj膮ce informacje na temat U偶ytkownik贸w

 • imi臋 i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej,
 • numer NIP,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • dane zawarte w korespondencji e-mail,
 • szczeg贸艂y zam贸wie艅 sk艂adanych w sklepie internetowym,
 • numer rachunku bankowego,
 • adres IP,
 • przybli偶ona lokalizacja,
 • wizerunek (zdj臋cie profilowe),
 • statystyki zwi膮zane z otrzymywanymi newsletterami,
 • ulubiony klient poczty,
 • zainteresowania okre艣lonymi produktami,
 • tre艣膰 komentarzy / opinii dodanych na stronie.

5. 鈥濳IS List鈥 korzysta z narz臋dzi, kt贸re gromadz膮 na temat U偶ytkownik贸w informacje zwi膮zane z korzystaniem ze strony internetowej, takie jak:

 • informacje o systemie operacyjnym i przegl膮darce internetowej,
 • przegl膮dane podstrony,
 • czas sp臋dzony na stronie,
 • przej艣cia pomi臋dzy poszczeg贸lnymi podstronami,
 • klikni臋cia w poszczeg贸lne linki,
 • 藕r贸d艂o, z kt贸rego przechodzi U偶ytkownik do strony,
 • przedzia艂 wieku, w kt贸rym U偶ytkownik si臋 znajduje,
 • p艂e膰,
 • przybli偶ona lokalizacja ograniczona do miejscowo艣ci.
 • zainteresowania U偶ytkownik贸w okre艣lone na podstawie aktywno艣ci w sieci.

6. W wi臋kszo艣ci przypadk贸w informacje te s膮 przekazywane przez U偶ytkownik贸w, gdy:

 • rejestruje konto u偶ytkownika,
 • sk艂ada zam贸wienie,
 • przesy艂a reklamacj臋 lub odst臋puje od umowy,
 • zapisuje si臋 do newslettera,
 • dodaje komentarz / opini臋,
 • kontaktuje si臋 za po艣rednictwem poczty elektronicznej,
 • obserwuje profile 鈥濳IS List鈥 w mediach spo艂eczno艣ciowych lub wchodzi w interakcj臋 z tre艣ciami publikowanymi w mediach spo艂eczno艣ciowych.

7. Ponadto, cz臋艣膰 informacji na temat U偶ytkownik贸w mo偶e by膰 automatycznie gromadzona przez narz臋dzia, z kt贸rych 鈥濳IS List鈥 korzysta:

 • mechanizm strony i systemu newsletterowego gromadz膮 adres IP,
 • mechanizm systemu newsletterowego gromadzi informacje na temat aktywno艣ci w odniesieniu do tre艣ci przesy艂anych w ramach newslettera, takich jak otwarcia wiadomo艣ci, klikanie w linki itp.,
 • Facebook Custom Audiences, w tym Facebook Pixel, Google Analytics, Google Ads, Hotjar, Facebook Connect, YouTube gromadz膮 informacje anonimowe zwi膮zane z dzia艂aniami podejmowanymi w ramach strony.

8. 鈥濳IS List鈥 przetwarza dane osobowe w nast臋puj膮cych celach:

 • obs艂uga konta u偶ytkownika 鈥 art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obs艂uga zam贸wienia 鈥 art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • odzyskiwanie porzuconego koszyka - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obs艂uga reklamacji lub odst膮pienia od umowy 鈥 art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obs艂uga newslettera 鈥 art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art .6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obs艂uga komentarzy 鈥 art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obs艂uga korespondencji 鈥 art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • realizacja obowi膮zk贸w podatkowych i ksi臋gowych 鈥 art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zwi膮zku z w艂a艣ciwymi przepisami prawa podatkowego,
 • tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczno艣ci obrony, ustalenia lub dochodzenia roszcze艅 鈥 art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • tworzenie grup odbiorc贸w na Facebooku 鈥 art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obs艂uga medi贸w spo艂eczno艣ciowych 鈥 art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • analiza i statystyka z wykorzystaniem wy艂膮cznie Informacji Anonimowych 鈥 art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • marketing w艂asny z wykorzystaniem wy艂膮cznie Informacji Anonimowych 鈥 art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • zapewnienie funkcjonowania odtwarzacza YouTube, wtyczek spo艂eczno艣ciowych z wykorzystaniem wy艂膮cznie Informacji Anonimowych 鈥 art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

9. Kontaktuj膮c si臋 z 鈥濳IS List鈥 za po艣rednictwem poczty elektronicznej, U偶ytkownik przekazuje dane osobowe zawarte w tre艣ci korespondencji, w szczeg贸lno艣ci adres e-mail oraz imi臋 i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb臋dne, by nawi膮za膰 kontakt. Tre艣膰 korespondencji mo偶e podlega膰 archiwizacji z uwagi na nadrz臋dne interesy 鈥濳IS List鈥, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

10. Je偶eli 鈥濳IS List鈥 wystawia U偶ytkownikowi faktur臋, to stanowi ona cz臋艣膰 dokumentacji ksi臋gowej, kt贸ra b臋dzie przechowywana przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

11. Adres e-mail U偶ytkownika przechowywany w bazie newsletterowej lub w bazie 鈥濳IS List鈥 mo偶e zosta膰 przes艂any do serwisu Facebook w celu stworzenia grupy odbiorc贸w reklam z wykorzystaniem tego偶 adresu e-mail. Adres e-mail zostanie u偶yty w procesie dopasowania prowadzonym przez serwis Facebook. Facebook nie udost臋pnia adresu e-mail osobom trzecim ani innym reklamodawcom i usuwa adres e-mail niezw艂ocznie po zako艅czeniu procesu dopasowywania. Facebook wdro偶y艂 procesy i procedury zapewniaj膮ce poufno艣膰 i bezpiecze艅stwo przesy艂anego mu adresu e-mail i zbioru identyfikator贸w u偶ytkownik贸w Facebooka tworz膮cych grup臋 odbiorc贸w powsta艂膮 z wykorzystaniem adresu e-mail mi臋dzy innymi poprzez stosowanie technicznych i fizycznych zabezpiecze艅.

12. Je偶eli ktokolwiek obserwuje profile 鈥濳IS List鈥 w serwisach spo艂eczno艣ciowych lub wchodzi w interakcj臋 z tre艣ciami publikowanymi w mediach spo艂eczno艣ciowych, w dane tej osoby s膮 publicznie dost臋pne w jej profilu spo艂eczno艣ciowym. 鈥濳IS List鈥 przetwarza te dane wy艂膮cznie w obr臋bie danego serwisu spo艂eczno艣ciowego i wy艂膮cznie w celu obs艂ugi danego serwisu spo艂eczno艣ciowego. Korzystanie z serwis贸w spo艂eczno艣ciowych podlega regulaminom i politykom prywatno艣ci administrator贸w tych serwis贸w, a ci administratorzy 艣wiadcz膮 us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 w pe艂ni samodzielnie i niezale偶nie.

13. 鈥濳IS List鈥 prowadzi dzia艂ania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem Google Analytics, Facebook Pixel i Hotjar.

14. 鈥濳IS List鈥 prowadzi dzia艂ania marketingowe z wykorzystaniem Facebook Custom Audiences, w tym Facebook Pixel oraz Google Ads. W ramach narz臋dzi marketingowych ma dost臋p wy艂膮cznie do informacji anonimowych.

15. "鈥濳IS List鈥 korzysta z us艂ug podmiot贸w zewn臋trznych, takich jak:"

 • hostingodawca, kt贸ry przechowuje dane na serwerze,
 • dostawca us艂ugi chmury obliczeniowej, w kt贸rej przechowywane s膮 pliki mog膮ce zawiera膰 dane osobowe,
 • dostawca systemu mailingowego, w kt贸rym przechowywane s膮 dane, je偶eli jeste艣 subskrybentem newslettera,
 • dostawca systemu CRM, w kt贸rym przechowujemy dane w celu usprawnienia procesu obs艂ugi klienta oraz w celach archiwalnych,
 • dostawca systemu do fakturowania, w kt贸rym przechowywane s膮 dane w celu wystawienia faktury,
 • biuro rachunkowe, kt贸re przetwarza dane widoczne na fakturach,
 • podmiot 艣wiadcz膮cy us艂ugi w zakresie obs艂ugi technicznej, kt贸ry uzyskuje dost臋p do danych, je偶eli prowadzone prace techniczne dotycz膮 obszar贸w, w kt贸rych znajduj膮 si臋 dane osobowe,
 • pozostali podwykonawcy, kt贸rzy uzyskuj膮 dost臋p do danych, je偶eli zakres ich dzia艂a艅 wymaga takowego dost臋pu.

Wszystkie podmioty wymienione powy偶ej przetwarzaj膮 dane na podstawie zawartych um贸w powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantuj膮 odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

16. Cz臋艣膰 operacji przetwarzania danych osobowych U偶ytkownik贸w mo偶e wi膮za膰 si臋 z ich przekazywaniem do pa艅stw trzecich, w szczeg贸lno艣ci w zwi膮zku z korzystaniem z narz臋dzi, kt贸re przechowuj膮 dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w pa艅stwach trzecich, g艂贸wnie w USA. Dostawcy tych narz臋dzi gwarantuj膮 odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodno艣ci przewidziane przez RODO.

17. 鈥濳IS List鈥 stosuje profilowanie, jednak nie podejmuje wobec U偶ytkownik贸w decyzji opieraj膮cych si臋 wy艂膮cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, kt贸re wywo艂ywa艂yby wobec nich skutki prawne lub w podobny spos贸b na nich wp艂ywa艂y, poniewa偶 nie r贸偶nicuj膮 sytuacji klienta, nie wp艂ywaj膮 na warunki umowy, jak膮 mo偶e zawrze膰 itp. Korzystaj膮c z okre艣lonych narz臋dzi, 鈥濳IS List鈥 mo偶e np. kierowa膰 do U偶ytkownik贸w spersonalizowane reklamy w oparciu o wcze艣niejsze dzia艂ania podj臋te przez nich w ramach strony czy te偶 podpowiada膰 im produkty, kt贸re mog膮 ich zainteresowa膰.

18. RODO przyznaje U偶ytkownikom nast臋puj膮ce uprawnienia zwi膮zane z przetwarzaniem ich danych osobowych:

 • prawo dost臋pu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usuni臋cia danych (je偶eli nie ma podstaw, aby艣my przetwarzali te dane),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych (U偶ytkownik ma prawo otrzyma膰 w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego dane osobowe, kt贸re dostarczy艂 nam na podstawie umowy lub zgody; mo偶e te偶 zleci膰 przes艂anie tych danych bezpo艣rednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofni臋cia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (je偶eli U偶ytkownik stwierdzi, 偶e 鈥濳IS List鈥 przetwarza dane niezgodnie z prawem, mo偶e z艂o偶y膰 w tej sprawie skarg臋 do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych lub innego w艂a艣ciwego organu nadzorczego).

Zasady zwi膮zane z realizacj膮 wskazanych powy偶ej uprawnie艅 zosta艂y opisane szczeg贸艂owo w art. 16 鈥 21 RODO.

19. Serwis 鈥濳IS List鈥 wykorzystuje pliki cookies w celu utrzymywania sesji, w celu zwi臋kszenia u偶yteczno艣ci samej aplikacji poprzez zapami臋tywanie niekt贸rych ustawie艅 u偶ytkownika oraz w celach statystycznych. U偶ytkownicy mog膮 ograniczy膰 lub zablokowa膰 wykorzystywanie plik贸w cookies poprzez ustawienie takiej opcji w swojej przegl膮darce internetowej. Szczeg贸艂owe informacje jak to zrobi膰 zawarte s膮 w dokumentacji wykorzystywanej przegl膮darki internetowej. Najpopularniejsze przegl膮darki: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Safari _ (iOS), Android.

20. 鈥濳IS List鈥 zastrzega, 偶e wy艂膮czenie obs艂ugi plik贸w cookies niezb臋dnych do prawid艂owego funkcjonowania aplikacji mo偶e utrudni膰, a nawet uniemo偶liwi膰 korzystanie z aplikacji.

21. W ramach strony internetowej i serwisu 鈥濳IS List鈥 funkcjonuj膮 nast臋puj膮ce pliki cookies podmiot贸w trzecich: Google Analytics, Google Ads, Hotjar, Facebook Custom Audiences, Facebook Connect i inne wtyczki spo艂eczno艣ciowe, YouTube.

22. Zebrane przez 鈥濳IS List鈥 logi przechowywane s膮 przez czas nieokre艣lony jako materia艂 pomocniczy s艂u偶膮cy do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie s膮 ujawniane nikomu poza osobami upowa偶nionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plik贸w log贸w mog膮 by膰 generowane statystyki stanowi膮ce pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawieraj膮 偶adnych cech identyfikuj膮cych osoby odwiedzaj膮ce serwis. W ramach log贸w zbierany jest standardowy w takich przypadkach zestaw danych: informacje o adresie IP, nazw臋 stacji klienta 鈥 standardowa identyfikacja poprzez protok贸艂 HTTP, czas nadej艣cia zapytania, czas wys艂ania odpowiedzi, informacje o b艂臋dach, kt贸re mia艂y miejsce przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u偶ytkownika (referer link) 鈥 w przypadku gdy przej艣cie do Serwisu nast膮pi艂o przez odno艣nik, informacje o przegl膮darce u偶ytkownika,

23. Niniejsza Polityka Prywatno艣ci rozpoczyna obowi膮zywanie z dniem publikacji, tj. od 14.03.2023 r., przy czym jej tre艣膰 mo偶e ulec zmianie, o czym zarejestrowani U偶ytkownicy serwisu 鈥濳IS List鈥 zostan膮 powiadomieni za po艣rednictwem poczty elektronicznej.