Polityka prywatności

1. Informacje o serwisie

Administratorem Danych Osobowych i  Operatorem Serwisu kislist.com jest firma MKdezere z siedzibą w Warszawie 03-294  ul. Zielone Zacisze 1/254, NIP: 1132226658 , REGON: 141253045.

Kontakt z firmą możliwy jest poprzez adres e-mail info@kislist.com lub poprzez wysłanie korespondencji na adres siedziby ul. Zielone Zacisze 1/254, 03-294 Warszawa.

2. Informacje o Inspektorze Ochrony Danych

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z takim przetwarzaniem należy kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych. Jest to możliwe z pośrednictwem adresu e-mail iodo@kislist.com lub listownie na adres siedziby wymieniony w pkt. 1.

3. Informacje o danych osobowych

Dane osobowe wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do realizacji usługi, oraz obsłużenia ew. reklamacji, rozliczeń i podobnych powodów kontaktu.

W każdej chwili przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację,
 3. prawo do wycofania zgody,
 4. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 6. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.
 9. wszelkie inne prawa w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”).

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, stanowiącego organ nadzorczy zajmujący się ochroną danych osobowych.

4. Informacje o plikach cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu utrzymywania sesji, w celu zwiększenia użyteczności samej aplikacji poprzez zapamiętywanie niektórych ustawień użytkownika oraz w celach statystycznych. Użytkownicy mogą ograniczyć lub zablokować wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienie takiej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje jak to zrobić zawarte są w dokumentacji wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Najpopularniejsze przeglądarki:

Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania aplikacji może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie z aplikacji. 

Używamy do celów statystycznych mechanizmów Google Analytics zachęcamy więc do przeczytanie polityki ochrony prywatności firmy Google, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach Polityka ochrony prywatności Google

5. Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

6. Wykorzystywanie danych i logi serwera

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis. W ramach logów zbierany jest standardowy w takich przypadkach zestaw danych:

 1. Informacje o adresie IP.
 2. nazwę stacji klienta – standardowa identyfikacja poprzez protokół HTTP,
 3. czas nadejścia zapytania,
 4. czas wysłania odpowiedzi,
 5. informacje o błędach, które miały miejsce przy realizacji transakcji HTTP,
 6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 7. informacje o przeglądarce użytkownika,

7. Zasady aktualizacji dokumentu

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

8. Postanowienia końcowe.

Niniejsza Polityka Prywatności rozpoczyna obowiązywanie z dniem publikacji, tj. od 01-03-2021 r.