page top
Wybierz pakiet stanowisk dostosowany do Twoich potrzeb!
KIS list zmieni Twoje podejście do tworzenia listy wyposażenia,
powstał z zamiłowania do prostoty i organizacji pracy.
Wypróbuj teraz
Maksymalna liczba stanowisk Jedno stanowisko Razem miesięcznie Razem rocznie
Premium roczny
2
37,50 zł
75,00 zł
900,00 zł
3
33,34 zł
100,00 zł
1 200,00 zł
5
25,00 zł
125,00 zł
1 500,00 zł
10
16,67 zł
166,67 zł
2 000,00 zł
20
13,34 zł
266,67 zł
3 200,00 zł
50
10,00 zł
500,00 zł
6 000,00 zł
Premium miesięczny
2
45,00 zł
90,00 zł
1 080,00 zł
3
40,00 zł
120,00 zł
1 440,00 zł
5
30,00 zł
150,00 zł
1 800,00 zł
10
20,00 zł
200,00 zł
2 400,00 zł
20
16,00 zł
320,00 zł
3 840,00 zł
50
12,00 zł
600,00 zł
7 200,00 zł
* wszystkie podane ceny są cenami netto
Your Design