page top
Wybierz pakiet stanowisk dostosowany do Twoich potrzeb!
KIS list zmieni Twoje podejście do tworzenia listy wyposażenia,
powstał z zamiłowania do prostoty i organizacji pracy.
Wypróbuj teraz
Maksymalna liczba stanowisk Jedno stanowisko Razem miesięcznie Razem rocznie
Premium roczny
2
10,42 €
20,84 €
250,00 €
3
9,17 €
27,50 €
330,00 €
5
7,00 €
35,00 €
420,00 €
10
4,67 €
46,67 €
560,00 €
20
3,67 €
73,34 €
880,00 €
50
2,75 €
137,50 €
1.650,00 €
Premium miesięczny
2
12,50 €
25,00 €
300,00 €
3
11,00 €
33,00 €
396,00 €
5
8,40 €
42,00 €
504,00 €
10
5,60 €
56,00 €
672,00 €
20
4,40 €
88,00 €
1.056,00 €
50
3,30 €
165,00 €
1.980,00 €
* wszystkie podane ceny są cenami netto
Your Design