REGULAMIN KISList.com

Niniejszy regulamin okre┼Ťla zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego kislist.com zwanego w dalszej cz─Ö┼Ťci tego dokumentu Serwisem.

┬ž1

 1. Niniejszy regulamin reguluje spos├│b korzystania z serwisu ÔÇ×KIS ListÔÇŁ prowadzonego pod adresem www.kislist.com, w ramach kt├│rego U┼╝ytkownicy maj─ů mi─Ödzy innymi mo┼╝liwo┼Ť─ç tworzenia list zakupowych z produkt├│w prezentowanych przez osoby trzecie w ramach Serwisu, jak i poza nim, a tak┼╝e komunikacj─Ö z osobami trzecimi.
 2. Poj─Öcia u┼╝ywane w niniejszym Regulaminie maj─ů znaczenia jak ni┼╝ej:
  1. Serwis ÔÇô serwis internetowy udost─Öpniony pod adresem kislist.com. Umo┼╝liwiaj─ůcy u┼╝ytkownikom tworzenie list zakupowych oraz komunikacj─Ö z osobami trzecimi.
  2. Us┼éuga ÔÇô funkcjonalno┼Ťci udost─Öpnione przez Operatora U┼╝ytkownikowi, za po┼Ťrednictwem Serwisu - zgodne z wykupionym Planem. Us┼éuga jest odp┼éatna zgodnie z zasadami zawartymi w cenniku.
  3. Konsument ÔÇô U┼╝ytkownik b─Öd─ůcy osob─ů fizyczn─ů, zawieraj─ůc─ů z Operatorem Umow─Ö niezwi─ůzan─ů bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů;
  4. Przedsi─Öbiorca na prawach konsumenta (PNPK) ÔÇô U┼╝ytkownik b─Öd─ůcy osob─ů fizyczn─ů, zawieraj─ůc─ů z Operatorem Umow─Ö bezpo┼Ťrednio zwi─ůzan─ů z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů, gdy z tre┼Ťci Umowy wynika, ┼╝e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj─ůcego w szczeg├│lno┼Ťci z przedmiotu wykonywanej przez ni─ů dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, udost─Öpnionego na podstawie przepis├│w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej.
  5. Wtyczka - oprogramowanie pod nazw─ů ÔÇťKISerÔÇŁ stanowi─ůce dodatek do przegl─ůdarki internetowej po┼é─ůczony z Serwisem. S┼éu┼╝─ůcy do wspierania realizacji Us┼éugi.
  6. Operator ÔÇô Magdalena Knappe prowadz─ůca dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod nazw─ů KIS List Magdalena Knappe z siedzib─ů w Warszawie 03-294 ul. Zielone Zacisze 1/254, NIP: 1132226658 , REGON: 141253045, w┼éa┼Ťcicielka marki ÔÇ×KIS ListÔÇŁ i serwisu ÔÇ×KIS ListÔÇŁ, prowadzonego pod adresem www.kislist.com.
  7. Konto u┼╝ytkownika - cz─Ö┼Ť─ç Serwisu wydzielona dla konkretnego u┼╝ytkownika i identyfikowana indywidualnym loginem i has┼éem. W ramach Konta u┼╝ytkownika udost─Öpniana jest Us┼éuga w zakresie wskazanym w wybranym Planie.
  8. U┼╝ytkownik ÔÇô ka┼╝dy, kto korzysta z Us┼éug udost─Öpnianych przez Operatora za pomoc─ů Serwisu.
  9. Umowa ÔÇô umowa zawarta pomi─Ödzy Operatorem a U┼╝ytkownikiem, w ramach kt├│rej U┼╝ytkownik nab─Ödzie prawo do korzystania z p┼éatnych funkcjonalno┼Ťci Serwisu.
  10. Operator p┼éatno┼Ťci ÔÇô oznacza podmiot zewn─Ötrzny, kt├│ry dostarcza mechanizmy p┼éatno┼Ťci internetowych zastosowane w Serwisie. Serwis wykorzystuje w roli Operatora p┼éatno┼Ťci nast─Öpuj─ůce pomioty: PayPro Sp├│┼éka Akcyjna - https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-platnik, Stripe https://stripe.com/en-pl/legal
  11. Email ÔÇô adres poczty elektronicznej, podany przez U┼╝ytkownika przy Rejestracji.
  12. Regulamin ÔÇô niniejszy regulamin.
  13. Plan - wybrany przez U┼╝ytkownika zakres ┼Ťwiadczonych Us┼éug.
  14. Rejestracja - utworzenie przez U┼╝ytkownika konta w Serwisie.

┬ž2

 1. W celu korzystania z Us┼éugi, U┼╝ytkownik musi zawrze─ç Umow─Ö z Operatorem. Zawarcie umowy polega na Rejestracji U┼╝ytkownika oraz dokonaniu p┼éatno┼Ťci za korzystanie z Us┼éugi zgodnie z cennikiem.
 2. Rejestracja odbywa si─Ö za pomoc─ů formularza rejestracyjnego znajduj─ůcego si─Ö w Serwisie. Rejestruj─ůc si─Ö U┼╝ytkownik musi potwierdzi─ç akceptacj─Ö niniejszego regulaminu.
 3. Akceptuj─ůc regulamin U┼╝ytkownik:
  1. o┼Ťwiadcza, ┼╝e posiada zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych (w przeciwnym wypadku formularz powinien wype┼éni─ç przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny U┼╝ytkownika),
  2. o┼Ťwiadcza, ┼╝e zapozna┼é si─Ö z Regulaminem i zobowi─ůzuje si─Ö do jego przestrzegania,
  3. o┼Ťwiadcza, ┼╝e wprowadzone dane s─ů zgodne ze stanem faktycznym, a stwierdzenie naruszenia niniejszego wymogu mo┼╝e skutkowa─ç odmow─ů ┼Ťwiadczenia Us┼éugi lub zaprzestaniem jej ┼Ťwiadczenia,
  4. o┼Ťwiadcza, ┼╝e wyra┼╝a zgod─Ö na przetwarzanie przez Operatora jego danych osobowych w zakresie koniecznym do korzystania z Serwisu,
  5. o┼Ťwiadcza, ┼╝e ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za prawdziwo┼Ť─ç wprowadzonych danych,
  6. o┼Ťwiadcza, ┼╝e upowa┼╝nia Operatora do wystawiania i przesy┼éania faktur VAT drog─ů elektroniczn─ů bez podpisu,
  7. akceptuje Polityk─Ö prywatno┼Ťci dost─Öpn─ů na Stronie: https://kislist.com/polityka-prywatnosci
 4. Zawarcie umowy nie mo┼╝e nast─ůpi─ç w spos├│b anonimowy ani pod pseudonimem. U┼╝ytkownika powinien wskaza─ç prawdziwe i kompletne dane osobowe, aby m├│c zawrze─ç tak─ů Umow─Ö.
 5. W celu przeprowadzenia poprawnej Rejestracji, w formularzu rejestracyjnym U┼╝ytkownik musi poda─ç poprawny adres Email, lub wykorzysta─ç udost─Öpnian─ů przez Serwis funkcj─Ö Rejestracji w oparciu o istniej─ůce konto u zewn─Ötrznego us┼éugodawcy.
 6. Je┼Ťli U┼╝ytkownik korzysta z Us┼éugi p┼éatnej i chce otrzyma─ç faktur─Ö VAT musi poda─ç dane niezb─Ödne do poprawnego wystawienia faktury VAT zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami. Dane musz─ů zosta─ç podane najp├│┼║niej w momencie dokonywania p┼éatno┼Ťci.
 7. Plan wybrany przez Użytkownika może być poprzedzony przez bezpłatny okres testowy.
 8. Po dokonaniu prawidłowej Rejestracji w Serwisie, system automatycznie utworzy Konto użytkownika.
 9. Operator udziela U┼╝ytkownikowi czasowej, odwo┼éalnej, niewy┼é─ůcznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z Serwisu. Licencja (dost─Öp do Serwisu) udost─Öpniana jest na okres okre┼Ťlony w wybranym przez U┼╝ytkownika Planie.
 10. Je┼Ťli U┼╝ytkownik wybierze Plan:
  1. poprzedzony bezpłatnym okresem próbnym - Konto Użytkownika zostanie aktywowane po zakończeniu rejestracji
  2. niepoprzedzony bezp┼éatnym okresem pr├│bnym ÔÇô Konto U┼╝ytkownika zostanie aktywowane niezw┼éocznie po zaksi─Ögowaniu wymaganej p┼éatno┼Ťci.
 11. U┼╝ytkownik nie jest uprawniony do przenoszenia praw i obowi─ůzk├│w z Umowy na osoby trzecie.

┬ž3

 1. Regulamin jest dost─Öpny w Serwisie w formie umo┼╝liwiaj─ůcej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 2. Postanowienia Regulaminu nie naruszaj─ů mo┼╝liwo┼Ťci powo┼éywania si─Ö przez Konsument├│w i PNPK na bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa reguluj─ůce ochron─Ö praw konsument├│w.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajduj─ů przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ÔÇô Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, a tak┼╝e innych obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa.
 4. Operator zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç wprowadzania zmian w Regulaminie z wa┼╝nych powod├│w takich jak zmiany przepis├│w prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe. Do um├│w dotycz─ůcych tre┼Ťci cyfrowych dostarczanych jednorazowo stosuje si─Ö Regulamin obowi─ůzuj─ůcy w chwili zawarcia umowy. W przypadku um├│w dotycz─ůcych us┼éug elektronicznych, U┼╝ytkownik otrzyma informacj─Ö o zmianie Regulaminu przez Email. Je┼╝eli U┼╝ytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu, mo┼╝e wypowiedzie─ç Umow─Ö ze skutkiem natychmiastowym, np. usuwaj─ůc konto w Serwisie.

┬ž4

 1. Zakres ┼Ťwiadczonych Us┼éug, o jakie wnioskuje U┼╝ytkownik, mo┼╝e zosta─ç zdefiniowany przy Rejestracji, jak r├│wnie┼╝ mo┼╝e on r├│wnie┼╝ by─ç modyfikowany w p├│┼║niejszym terminie. Zakres Us┼éug jest okre┼Ťlony w Planie wybranym przez U┼╝ytkownika.
 2. Operator nie odpowiada za tre┼Ťci umieszczane i udost─Öpniane przez U┼╝ytkownik├│w. Wy┼é─ůczna odpowiedzialno┼Ť─ç za powy┼╝sze tre┼Ťci oraz ich zgodno┼Ť─ç z prawem ponoszona jest przez U┼╝ytkownika. Operator zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç usuwania materia┼é├│w sprzecznych z prawem, naruszaj─ůcych dobre obyczaje czy zasady wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego lub wnioskowania o usuni─Öcie takich materia┼é├│w przez U┼╝ytkownik├│w. Podczas korzystania ze Serwisu zakazane jest dostarczanie tre┼Ťci o charakterze bezprawnym, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez przesy┼éanie takich tre┼Ťci za po┼Ťrednictwem formularzy dost─Öpnych w Serwisie.
 3. Operator nie prowadzi sprzeda┼╝y produkt├│w prezentowanych w ramach Serwisu, s─ů one bowiem prezentowane jedynie w celach informacyjnych, ich prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Operator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za dost─Öpno┼Ť─ç, jako┼Ť─ç, inne cechy prezentowanych produkt├│w, ani za ich cen─Ö.
 4. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, kt├│re zosta┼éy w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Operator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za aktualno┼Ť─ç, dok┼éadno┼Ť─ç, lub kompletno┼Ť─ç tych informacji, jak r├│wnie┼╝ za ich przydatno┼Ť─ç dla jakichkolwiek dzia┼éa┼ä U┼╝ytkownika.
 5. Operator jest uprawniony do przeniesienia praw i obowi─ůzk├│w wynikaj─ůcych z umowy na osoby trzecie, jest te┼╝ uprawniony korzysta─ç przy wykonywaniu umowy z os├│b trzecich, za kt├│re odpowiada jak za siebie.
 6. Operator deklaruje do┼éo┼╝enie wszelkich stara┼ä maj─ůcych na celu sprawne dzia┼éanie Us┼éugi, nie ponosi jednak odpowiedzialno┼Ťci za szkody wynikaj─ůce z zak┼é├│ce┼ä w jej dzia┼éaniu.
 7. Odpowiedzialno┼Ť─ç Operatora z tytu┼éu niezgodno┼Ťci tre┼Ťci cyfrowych z umow─ů jest wy┼é─ůczona w stosunku do U┼╝ytkownik├│w nie b─Öd─ůcych Konsumentami lub PNPK.
 8. Operator ma prawo do tymczasowego wy┼é─ůczania Us┼éugi w ramach tzw. okna serwisowego, w celu wprowadzenia niezb─Ödnych poprawek lub rozbudowy Serwisu. Ka┼╝da taka sytuacja b─Ödzie w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci komunikowana przez Operatora przez Email, z wyprzedzeniem jednego tygodnia.
 9. Operator ┼Ťwiadczy na rzecz U┼╝ytkownika Us┼éug─Ö Elektroniczn─ů polegaj─ůc─ů na przesy┼éaniu mu wiadomo┼Ťci e-mail, kt├│re zawieraj─ů informacje o nowo┼Ťciach, promocjach, produktach lub us┼éugach Operatora. Zapis do newslettera odbywa si─Ö poprzez rejestracj─Ö w serwisie. U┼╝ytkownik mo┼╝e w ka┼╝dej chwili zrezygnowa─ç z otrzymywania newslettera, klikaj─ůc w przycisk s┼éu┼╝─ůcy do rezygnacji, kt├│ry jest zamieszczony w wiadomo┼Ťci przesy┼éanej w ramach newslettera. U┼╝ytkownik mo┼╝e tak┼╝e wys┼éa─ç do Operatora wiadomo┼Ť─ç e-mail z pro┼Ťb─ů o wypisanie z bazy newslettera.

┬ž5

 1. Użytkownik wykorzystuje indywidualny login i hasło do logowania się w Serwisie.
 2. U┼╝ytkownik jest zobowi─ůzany do ochrony swojego loginu i has┼éa oraz nieudost─Öpniania go osobom trzecim. U┼╝ytkownik ponosi wy┼é─ůczn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za bezpiecze┼ästwo swoich danych dost─Öpowych do Serwisu. W przypadku podejrzenia poznania has┼éa U┼╝ytkownika przez osoby trzecie, U┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest do zmiany has┼éa.
 3. Operator ze swojej strony zapewnia ochron─Ö danych dost─Öpowych U┼╝ytkownik├│w w ramach mo┼╝liwo┼Ťci technicznych i organizacyjnych. Operator wykorzystuje mechanizmy szyfrowania jednostronnego, przez co nie jest w stanie pozna─ç ani udost─Öpni─ç bie┼╝─ůcego has┼éa U┼╝ytkownika. W przypadku, gdy U┼╝ytkownik zapomni has┼éa, niezb─Ödne b─Ödzie przeprowadzenie procedury resetowania has┼éa.
 4. Po┼é─ůczenie nawi─ůzywane z Serwisem jest zabezpieczone poprzez protok├│┼é HTTPS. Przed przes┼éaniem swoich danych U┼╝ytkownik powinien upewni─ç si─Ö, czy na pasku przegl─ůdarki widnieje symbol k┼é├│dki, czyli bezpiecznego po┼é─ůczenia.

┬ž6

 1. Do Rejestracji i korzystania ze Serwisu wystarczaj─ůce s─ů:
  1. sta┼éy dost─Öpem do Internetu o minimalnej przepustowo┼Ťci 1Mb/s,
  2. standardowy, aktualny system operacyjny,
  3. aktualna przegl─ůdarka internetowa z w┼é─ůczon─ů obs┼éug─ů plik├│w cookies i w┼é─ůczon─ů obs┼éug─ů skrypt├│w JavaScript: Google Chrome 51, Mozilla Firefox 54, Microsoft Edge 18 lub nowszych
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Korzystanie z Wtyczki (KISer) - dedykowanej wtyczki do przegl─ůdarki - jest mo┼╝liwe wy┼é─ůcznie na urz─ůdzeniach typu desktop (laptop, komputer stacjonarny). Dla wersji mobilnej udost─Öpniona jest oddzielna aplikacja KISer mobile. List─Ö kompatybilnych przegl─ůdarek oraz linki/instrukcje do ich pobrania mo┼╝na znale┼║─ç tutaj.

┬ž7

 1. Korzystanie z Us┼éugi w ramach Plan├│w p┼éatnych wymaga dokonania przez U┼╝ytkownika p┼éatno┼Ťci, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcym cennikiem i niniejszym Regulaminem.
 2. W przypadku korzystania przez U┼╝ytkownika z darmowego okresu pr├│bnego, mo┼╝liwe b─Ödzie korzystanie z pe┼éni funkcjonalno┼Ťci Us┼éugi, bez ponoszenia op┼éat a┼╝ do ko┼äca okresu pr├│bnego. Wyb├│r przez U┼╝ytkownika innego ni┼╝ maksymalny Planu po zako┼äczeniu okresu pr├│bnego b─Ödzie skutkowa┼é ograniczeniem funkcjonalno┼Ťci, zgodnie z zakresem Us┼éugi zdefiniowanym dla danego Planu.
 3. Przed ko┼äcem ka┼╝dego okresu rozliczeniowego, Operator poinformuje U┼╝ytkownika przez Email o konieczno┼Ťci wniesienia op┼éaty w przypadku ch─Öci dalszego korzystania z Us┼éugi, je┼Ťli U┼╝ytkownik nie korzysta z funkcjonalno┼Ťci automatycznego odnawiania Us┼éugi.
 4. W przypadku korzystania przez U┼╝ytkownika z funkcjonalno┼Ťci automatycznego odnawiania, zgodna z wybranym Planem i aktualnym cennikiem op┼éata b─Ödzie pobierana automatycznie, bez ka┼╝dorazowego powiadamiania o takim fakcie, a┼╝ do czasu odwo┼éania takiej dyspozycji przez U┼╝ytkownika.
 5. Użytkownik po wyborze okresu rozliczeniowego oraz dokonaniu opłaty, niezwłocznie otrzyma dostęp do zamówionej Usługi, oraz uruchomiony zostanie okres rozliczeniowy.
 6. Ka┼╝da p┼éatno┼Ť─ç potwierdzona b─Ödzie przez wiadomo┼Ť─ç email oraz na ┼╝─ůdanie faktur─Ö VAT, przes┼éan─ů drog─ů elektroniczn─ů, w terminie 7 dni od dnia p┼éatno┼Ťci.
 7. Po wyborze Planu i op┼éaceniu Us┼éugi, b─Ödzie ona ┼Ťwiadczona w spos├│b ci─ůg┼éy, przez ca┼éy op┼éacony okres rozliczeniowy.
 8. Ka┼╝dorazowo zmiana wybranego Planu na wy┼╝szy b─Ödzie skutkowa┼éa w momencie z┼éo┼╝enia dyspozycji. Czas trwania Us┼éugi zostanie przeliczony proporcjonalnie z uwzgl─Ödnieniem r├│┼╝nicy w cenach Plan├│w. Zmiana planu na ni┼╝szy b─Ödzie skutkowa┼éa na koniec bie┼╝─ůcego okresu rozliczeniowego utrat─ů przez U┼╝ytkownika dost─Öpu do cz─Ö┼Ťci funkcjonalno┼Ťci. U┼╝ytkownik przyjmuje do wiadomo┼Ťci, ┼╝e obni┼╝enie Planu mo┼╝e mie─ç wp┼éyw na tre┼Ťci wprowadzone przez U┼╝ytkownika do Serwisu (w szczeg├│lno┼Ťci mo┼╝e spowodowa─ç ich utrat─Ö) oraz ┼╝e Operator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za ew. skutki takiego dzia┼éania.
 9. Ceny Plan├│w podane na stronach Serwisu s─ů cenami netto.
 10. Operator jest uprawniony do udzielenia U┼╝ytkownikom rabat├│w, obni┼╝ek lub innych preferencji zwi─ůzanych z cen─ů wed┼éug w┼éasnego wyboru, w szczeg├│lno┼Ťci w ramach organizowanej akcji promocyjnej. Szczeg├│┼éy akcji promocyjnych okre┼Ťlaj─ů odr─Öbne regulaminy akcji promocyjnych. U┼╝ytkownikowi nie przys┼éuguje prawo ┼╝─ůdania rabat├│w, obni┼╝ek lub innych preferencji, kt├│re nie wynikaj─ů z akcji promocyjnej. W ka┼╝dym przypadku informowania o obni┼╝eniu cen Plan├│w Operator obok informacji o obni┼╝onej cenie zamieszcza r├│wnie┼╝ informacj─Ö o najni┼╝szej cenie, kt├│ra obowi─ůzywa┼éa w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obni┼╝ki. Je┼╝eli dany Plan jest oferowany do sprzeda┼╝y w okresie kr├│tszym ni┼╝ 30 dni, obok informacji o obni┼╝onej cenie Operator zamieszcza r├│wnie┼╝ informacj─Ö o najni┼╝szej cenie, kt├│ra obowi─ůzywa┼éa w okresie od dnia rozpocz─Öcia oferowania tego Planu do sprzeda┼╝y do dnia wprowadzenia obni┼╝ki.

┬ž8

 1. P┼éatno┼Ť─ç za Us┼éugi realizowana jest za po┼Ťrednictwem centrum rozliczeniowego Operatora p┼éatno┼Ťci.
 2. P┼éatno┼Ť─ç mo┼╝liwa jest z wykorzystaniem kana┼é├│w p┼éatno┼Ťci oferowanych przez Operatora p┼éatno┼Ťci, w tym kart p┼éatniczych oraz przelew├│w.
 3. Us┼éugi aktywowane s─ů niezw┼éocznie po przekazaniu p┼éatno┼Ťci. W przypadku wyboru szybkiego przelewu lub karty p┼éatniczej, zazwyczaj proces trwa do 10 minut, w przypadku tradycyjnego przelewu mo┼╝e to trwa─ç do kilku dni.
 4. W przypadku niedost─Öpno┼Ťci funkcji p┼éatno┼Ťci za po┼Ťrednictwem centrum rozliczeniowego Operatora p┼éatno┼Ťci, mo┼╝liwe jest te┼╝ dokonanie wp┼éaty przelewem, na numer konta 84 1140 2004 0000 3002 5045 4306 ÔÇô w takim wypadku niezb─Ödne jest przekazanie w odr─Öbnej wiadomo┼Ťci poczty elektronicznej szczeg├│┼é├│w zam├│wienia, w tym ÔÇô wybranego Planu. Us┼éuga zostanie aktywowana niezw┼éocznie po zaksi─Ögowaniu przelewu.

┬ž9

 1. Konsument lub PNPK ma prawo odst─ůpi─ç Umowy, kt├│ra by┼éa zawarta za po┼Ťrednictwem Sklepu, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania p┼éatno┼Ťci za wybrany Plan.
 2. Prawo do odst─ůpienia od Umowy nie przys┼éuguje w stosunku do Umowy:
  1. o ┼Ťwiadczenie us┼éug elektronicznych, za kt├│re U┼╝ytkownik jest zobowi─ůzany do zap┼éaty, je┼╝eli Operator wykona┼é w pe┼éni Us┼éug─Ö za wyra┼║n─ů i uprzedni─ů zgod─ů U┼╝ytkownika, kt├│ry zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez Operatora utraci prawo odst─ůpienia od Umowy, i przyj─ů┼é to do wiadomo┼Ťci
  2. w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wed┼éug specyfikacji Konsumenta albo PNPK lub s┼éu┼╝─ůcy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest towar ulegaj─ůcy szybkiemu zepsuciu lub maj─ůcy kr├│tki termin przydatno┼Ťci do u┼╝ycia;
  4. w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest towar dostarczany w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, kt├│rego po otwarciu opakowania nie mo┼╝na zwr├│ci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Öd├│w higienicznych, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu;
  5. w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů towary, kt├│re po dostarczeniu, ze wzgl─Ödu na sw├│j charakter, zostaj─ů nieroz┼é─ůcznie po┼é─ůczone z innymi rzeczami;
  6. w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů nagrania d┼║wi─Ökowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu
  7. o dostarczanie tre┼Ťci cyfrowych niedostarczanych na no┼Ťniku materialnym, za kt├│re Konsument lub PNPK jest zobowi─ůzany do zap┼éaty ceny, je┼╝eli Operator rozpocz─ů┼é ┼Ťwiadczenie za wyra┼║n─ů i uprzedni─ů zgod─ů U┼╝ytkownika, kt├│ry zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez Operatora utraci prawo odst─ůpienia od umowy, i przyj─ů┼é to do wiadomo┼Ťci, a Operator przekaza┼é U┼╝ytkownikowi potwierdzenie, o kt├│rym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 3. Aby odst─ůpi─ç od umowy, Konsument lub PNPK musi poinformowa─ç Operatora o swojej decyzji o odst─ůpieniu od umowy w drodze jednoznacznego o┼Ťwiadczenia ÔÇô na przyk┼éad poprzez pismo wys┼éane poczt─ů lub poczt─ů elektroniczn─ů. Aby zachowa─ç termin do odst─ůpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wys┼éa┼é informacj─Ö dotycz─ůc─ů wykonania przys┼éuguj─ůcego Konsumentowi lub PNPK prawa odst─ůpienia od umowy przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy.
 4. W przypadku odst─ůpienia od umowy Operator wy┼é─ůcza U┼╝ytkownikowi dost─Öp do Serwisu i zwraca U┼╝ytkownikowi lub PNPK otrzymane od niego p┼éatno┼Ťci, w tym koszty dostarczenia Towaru niezw┼éocznie, a w ka┼╝dym przypadku nie p├│┼║niej ni┼╝ 14 dni od dnia, w kt├│rym Operator zosta┼é poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odst─ůpienia od umowy. Zwrot p┼éatno┼Ťci dokonywany jest przy u┼╝yciu takich samych sposob├│w p┼éatno┼Ťci, jakie zosta┼éy u┼╝yte w pierwotnej transakcji, chyba ┼╝e Konsument lub PNPK wyra┼║nie zgodzi┼é si─Ö na inne rozwi─ůzanie. W ka┼╝dym przypadku Konsument lub PNPK nie ponosi ┼╝adnych op┼éat w zwi─ůzku z tym zwrotem.

┬ž10

 1. Czas trwania Umowy zależny jest od Planu wybranego i opłaconego przez Użytkownika.
 2. Okres rozliczeniowy rozpoczyna si─Ö z dniem p┼éatno┼Ťci za Us┼éug─Ö.
 3. Je┼Ťli U┼╝ytkownik nie op┼éaci Us┼éug za kolejny okres rozliczeniowy, Umowa ulega automatycznemu rozwi─ůzaniu po zako┼äczeniu okresu rozliczeniowego, a mo┼╝liwo┼Ť─ç korzystania z Serwisu i Us┼éug jest U┼╝ytkownikowi blokowana.
 4. Operator ka┼╝dorazowo mo┼╝e rozwi─ůza─ç Umow─Ö z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia.
 5. W szczeg├│lnych przypadkach zwi─ůzanych z naruszeniem regulaminu ┼Ťwiadczenia Us┼éug lub z naruszeniem prawa, Operator mo┼╝e rozwi─ůza─ç Umow─Ö z U┼╝ytkownikiem ze skutkiem na dzie┼ä poinformowania U┼╝ytkownika o takim fakcie przez Email.
 6. Po zako┼äczeniu ┼Ťwiadczenia Us┼éugi, Operator archiwizuje dane U┼╝ytkownika na okres 30 dni, w trakcie kt├│rych U┼╝ytkownik mo┼╝e wyrazi─ç wol─Ö wznowienia ┼Ťwiadczenia Us┼éugi i dokona─ç niezb─Ödnej op┼éaty, po dokonaniu kt├│rej Us┼éuga zn├│w stanie si─Ö aktywna. Je┼Ťli U┼╝ytkownik nie przed┼éu┼╝y ┼Ťwiadczenia Us┼éugi, po ww. okresie uruchomiony zostanie proces usuwania danych U┼╝ytkownika, po kt├│rym dane zostan─ů bezpowrotnie usuni─Öte - poza danymi, kt├│re z mocy prawa Operator ma obowi─ůzek przechowywa─ç d┼éu┼╝ej - np. dane rozliczeniowe.

┬ž11

 1. Po zako┼äczeniu ┼Üwiadczenia Us┼éugi Operator nie mo┼╝e wykorzystywa─ç tre┼Ťci U┼╝ytkownika, z wyj─ůtkiem tre┼Ťci, kt├│re:
  1. s─ů u┼╝yteczne wy┼é─ůcznie w zwi─ůzku z Us┼éug─ů;
  2. dotycz─ů wy┼é─ůcznie aktywno┼Ťci U┼╝ytkownika w trakcie korzystania z Us┼éugi;
  3. zosta┼éy po┼é─ůczone przez Operatora z innymi danymi i nie mog─ů zosta─ç roz┼é─ůczone bez nadmiernych trudno┼Ťci;
  4. zosta┼éy wytworzone wsp├│lnie z innymi U┼╝ytkownikami, kt├│rzy nadal mog─ů z nich korzysta─ç.
 2. Na ┼╝─ůdanie U┼╝ytkownika ÔÇô zg┼éoszone w terminie 30 dni od dnia zako┼äczenia ┼Ťwiadczenia Us┼éugi - Sprzedawca udost─Öpni takiemu Kupuj─ůcemu, na sw├│j koszt oraz w powszechnie u┼╝ywanym formacie nadaj─ůcym si─Ö do odczytu maszynowego, tre┼Ťci U┼╝ytkownika, kt├│re zosta┼éy wytworzone lub dostarczone w trakcie korzystania z Us┼éugi. Obowi─ůzek ten nie dotyczy zwrotu Tre┼Ťci U┼╝ytkownika, o kt├│rych mowa w ust. 1 pkt a) - c) niniejszego paragrafu.

┬ž12

 1. Operator mo┼╝e udost─Öpni─ç U┼╝ytkownikom mo┼╝liwo┼Ť─ç zamieszczania opinii o Serwisie, Operatorze lub Us┼éudze. Zamieszczenie opinii jest mo┼╝liwe po Rejestracji, w szczeg├│lno┼Ťci po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest mo┼╝liwe w ka┼╝dym czasie.
 2. U┼╝ytkownik powinien formu┼éowa─ç opinie w spos├│b rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci poprawny j─Özykowo oraz bez u┼╝ywania wulgaryzm├│w i innych s┼é├│w powszechnie uznawanych za obra┼║liwe.
 3. Zakazane jest zamieszczanie opinii bez uprzedniego skorzystania z Serwisu, na temat Planu, z kt├│rego U┼╝ytkownik nie korzysta┼é lub kt├│rego nie naby┼é, wype┼éniaj─ůcych znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; naruszaj─ůcych dobra osobiste Operatora lub osoby trzeciej; przez op┼éaconych u┼╝ytkownik├│w.
 4. Operator mo┼╝e w ka┼╝dej chwili dokonywa─ç weryfikacji, czy zamieszczone opinie s─ů zgodne z Regulaminem, a w szczeg├│lno┼Ťci, czy pochodz─ů od U┼╝ytkownik├│w, kt├│rzy rzeczywi┼Ťcie korzystali z Serwisu lub dokonali Rejestracji. W przypadku jakichkolwiek w─ůtpliwo┼Ťci U┼╝ytkownika dotycz─ůcych zamieszczonych opinii, mo┼╝e on zg┼éosi─ç Operatorowi opini─Ö do weryfikacji. Po otrzymaniu zg┼éoszenia Operator podejmie dzia┼éania, odpowiednie do posiadanych mo┼╝liwo┼Ťci, kt├│re b─Öd─ů mia┼éy na celu weryfikacj─Ö zamieszczonej opinii.
 5. W przypadku zamieszczenia opinii niespe┼éniaj─ůcej wymaga┼ä przewidzianych w Regulaminie Operator mo┼╝e odm├│wi─ç publikacji opinii lub j─ů usun─ů─ç.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za opinie zg┼éoszone za po┼Ťrednictwem innych Serwis├│w, np. Google czy Facebook.

┬ž13

 1. U┼╝ytkownik w ka┼╝dym momencie mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç reklamacj─Ö dotycz─ůc─ů ┼Ťwiadczonej Us┼éugi.
 2. Reklamacja taka powinna zawiera─ç informacje jednoznacznie identyfikuj─ůce U┼╝ytkownika oraz opisuj─ůce przedmiot reklamacji.
 3. Operator zobowi─ůzuje si─Ö do zapewnienia pe┼énej i wyczerpuj─ůcej obs┼éugi reklamacji oraz udzielania odpowiedzi U┼╝ytkownikowi bez zb─Ödnej zw┼éoki, nie p├│┼║niej jednak ni┼╝ w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Reklamacje można (ale nie trzeba) składać na adres poczty elektronicznej: info@kislist.com
 5. Konsument ma mo┼╝liwo┼Ť─ç skorzystania z pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä. Konsument ma mi─Ödzy innymi mo┼╝liwo┼Ť─ç:
  1. zwr├│cenia si─Ö do sta┼éego polubownego s─ůdu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygni─Öciu sporu wynik┼éego z zawartej Umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Operatorem a Użytkownikiem,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 6. Bardziej szczeg├│┼éowych informacji na temat pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä Konsument mo┼╝e szuka─ç na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 7. Konsument mo┼╝e r├│wnie┼╝ skorzysta─ç z platformy ODR, kt├│ra dost─Öpna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

┬ž14

 1. Operator ma prawo zablokowa─ç dost─Öp do Serwisu lub jego cz─Ö┼Ťci z wa┼╝nych przyczyn, w tym w szczeg├│lno┼Ťci w razie stwierdzenia nieprawid┼éowo┼Ťci w korzystaniu z Serwisu, lub wyst─ůpienia okoliczno┼Ťci, kt├│re mog┼éyby narazi─ç na szkod─Ö U┼╝ytkownika lub Operatora.
 2. Operator nie ponosi ponadto odpowiedzialno┼Ťci za korzystanie przez U┼╝ytkownika z Serwisu w spos├│b sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa, lub postanowieniami um├│w obowi─ůzuj─ůcych pomi─Ödzy Operatorem a U┼╝ytkownikiem.
 3. Wszelkie spory zwi─ůzane z Umowami z Operatorem co do ┼Ťwiadczenia Us┼éugi lub korzystania z Serwisu b─Öd─ů rozpatrywane przez polski s─ůd powszechny w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na miejsce sta┼éego wykonywania dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej przez Sprzedawc─Ö. Postanowienie to nie ma zastosowania do Konsument├│w oraz PNPK, w przypadku kt├│rych w┼éa┼Ťciwo┼Ť─ç s─ůdu ustalana jest na zasadach og├│lnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowi─ůzuje od dnia 14.03.2023 r.